4

Ống PVC Luồn Dây Điện

5

Van Vòi

6

Van Công Nghiệp

3

Ống HDPE Dẫn Khí

201023141831143

Ống PVC-U 2 Vách

ong pvc-u 2 vach duc lo

Ống PVC-U 2 Vách Đục Lỗ

ac

Ống Gân HDPE 2 lớp

20

Ống HDPE Cấp Nước

1

Ống Cống Thoát Nước HDPE 2 Vách

ong 2 vach duc lo

Ống HDPE 2 Vách Đục Lỗ

a

Ống Xoắn Cường Lực HDPE